Menu
Din kurv

Persondatapolitik


GENERELLE OPLYSNINGER
BIG I/S
Sydvestvej 123
2600 Glostrup
webshop@big-big.dk
CVR-nr.: 34811083
Tlf. nr.: +45 56714020
Etablerings år: 1988FORMÅL

I forbindelse med besøg og køb på BIGs webshop behandler vi personoplysninger. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.OPLYSNINGER

For at du kan indgå aftale med BIG har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresseBEHANDLING

BIG har udarbejdet procedurer for behandlingen af persondata således, at de oplysninger vi modtager er beskyttet mod uautoriseret brug, tab og offentliggørelse og oplysningerne vil kun blive brugt til de formål som er nødvendige for at vi kan varetage vores opgaver, og levere de ydelser som vores kunder efterspørger.

Oplysningerne vil som hovedregel ikke blive videregivet, men der kan opstå situationer, hvor det vil være nødvendigt fx for at sikre korrekt sagsbehandling at videregive oplysninger til fx transportører, betalingstjenester  o.lign Oplysningerne vil i disse tilfælde alene blive frigivet i det omfang der er hjemmel til videregivelsen i persondatalovens § 6, 7 og 8.SIKKERHED

BIG opbevarer persondata på en sådan måde, at uautoriseret brug af data ikke kan finde sted. Data er beskyttet via kodeord, og BIG sikre, at kun de personer for hvem det er nødvendigt at have adgang til data kan få denne adgang.

Oplysninger afgivet til BIG videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.DATAANSVARLIG

BIG er dataansvarlig for de oplysninger som du giver til os som led i et kundeforhold. Hvis du har spørgsmål om de oplysninger BIG har registreret kan du rette henvendelse til Susan Ann-Louise Kjær, tlf: +45 56714020 og mail: big@big-big.dk.OPBEVARING

BIG opbevarer indhentede personoplysninger, i det omfang det er relevant, i en periode på 3-5 år efter dit første køb, data slettes løbende eller efter anmodning.RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Du har ret til at få oplyst om BIG  har personoplysninger om dig, og du har i givet fald ret til at få adgang til disse oplysninger.
Du har ret til at få ændret evt. forkert oplysninger om dig som BIG har registreret.
Du har i nogen tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv, fx hvis BIG alene har haft ret til at registrer oplysningerne om dig på baggrund af et samtykke.
Du har i nogen tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, fx hvis du ikke mener BIG har de nøjagtige oplysninger. I et sådant tilfælde vil BIG undersøge om oplysningerne er korrekte eller ej og vil i den periode ikke foretage behandling på baggrund af oplysningerne.
Du har ret til at gøre indsigelse mod at BIG behandler oplysninger om dig.
Du har i visse tilfælde ret til at modtage de oplysninger BIG har om dig i et læsbart format, samt ret til at få de oplysninger BIG har om dig flyttet til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
Hvis BIG behandler oplysninger på baggrund af et samtykke har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.KLAGE

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan også indgive en klage til vores data ansvarlige Susan Ann-Louise Kjær, tlf: +45 56714020 og mail: big@big-big.dk.ØVRIGT

Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til BIG via e-mail big@big-big.dk.